Курсове по Испански език Варна

При нас ще откриете атрактивни предложения за професионални курсове по испански език на най-изгодни цени и с най-добри условия на територията на Варна. Екипът ни от професионални учители е с дългогодишен опит, с който с лекота успяват да предадат знаението си на курсистите. Езиков център Имидж  предлага и преводи на английски език и испански.

Курсовете по испански език за възрастни във фирма „Имидж“ се провежда по система Nuevo VEN. Nuevo VEN е най-популярната учебна система за изучаване на испански като чужд език. Тя е оригинално издание на испанското издателство EDELSA http://www.edelsa.es . Системата е с по-разговорна насоченост – съвременна и иновативна, тя набляга на ежедневната употреба на модерния испански език. Много практична и изцяло насочена към бързото усвояване на езика – лексиката и граматиката са базирани изцяло на актуалните потребности при общуване в испаноговорящия свят. Темите са подбрани според нивото и езиковия материал, като обхващат често срещани ситуации и позволяват на курсиста да се ориентира бързо в общуването на испански. Създават се умения за комуникация, съобразени с житейския опит и интереси на изучаващите езика, езикова компетентност, знания и умения за усвояване на чуждия език. Паралелно се развиват основните четири умения – слушане, говорене, четене и писане.

Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа. Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива испански език А1 и испански език А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива испански език B1 и испански език B2;
– 90/120 учебни часа за ниво испански език C1 и подготовка за сертификати;
Nuevo Ven 1 (A1/A2)
“Nuevo VEN 1” е една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език като чужд, специално разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка, което позволява на курсистите едновременно да усвояват езика, както и да научават нови неща и интересни факти за обществото и културата на испаноговорящите страни. Материалът, заложен в учебника за първо ниво, е структуриран в 15 урока, в които са обособени отделни секции с упражнения за различните граматически равнища. Всеки урок започва с няколко кратки диалози по актуален проблем, чрез които се въвежда основната тема и се практикува както изразяване и произношение на испански, така и разбиране при слушане. Следващите секции са насочени към обогатяване на лексиката и упражняване на граматиката с цел по-свободна комуникация.

Учебната тетрадка съдържа специално разработени допълнителни упражнения към всеки урок. Мултимедийното обучение помага изучаването на испански език да се превърне в още по-забавно и интересно изживяване. Аудио материалите улесняват правилното заучаване на произношението и са неизменна част от упражненията за разбиране при слушане.
След завършване на І-во ниво по учебника “Nuevo VEN 1” курсистът може да разбира и изразява основни идеи свързани с ежедневието, в писмена и устна форма. Познанията, които се получават съответстват на ниво А2 според Европейската езикова рамка.

Nuevo Ven 2 (B1/B1+)
“Nuevo VEN 2” е втората част на една от най-бързо утвърдилите се системи за изучаване на испански език като чужд, специално разработена съобразно учебния план на института „Сервантес”. При съставянето й са изпълнени всички изисквания на Европейската езикова рамка, което позволява на курсистите едновременно да усвояват езика и да научават нови неща и интересни факти за обществото и културата на испаноговорящите страни. В учебника са поместени 15 урока, като всеки от тях е разделен на различни секции. В първите две чрез диалози се упражняват досега придобитите разговорни умения и се въвежда темата на урока. В секция “Граматично съдържание” се затвърждават граматичните форми и структури разработени в урока, а в секцията “Езикът в действие” се преговарят лексикалните и функционални единици чрез практика на слушане, четене, писане и говорене. Накрая в секцията “Ателие” се работи за усъвършенстване разбирането при четене и писменото изразяване чрез текстове засягащи различни културно-исторически теми от Испания и Латинска Америка.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения към всеки урок, предназначени да доутвърдят придобитите от учебника знания.. Аудио материалите съдържат всеки един от диалозите и са неизменна част от упражненията за разбиране при слушане. Благодарение на тях курсистът във второ ниво вече може да долавя разликата между испанския, който се говори в Испания, и този в Латинска Америка.

След завършване на ІІ-ро ниво по учебника “Nuevo VEN 2” курсистът може да разбира и изразява сравнително сложни идеи, както и да се справя в почти всички ситуации от ежедневието. Познанията, които се получават съответстват на ниво В1 според Европейската езикова рамка.

Nuevo Ven 3 (B2/B2+)
Третата част на системата “Nuevo VEN 3” съдържа по-трудни, но често срещани граматични структури и лексикални конструкциии. Усвоявайки ги, курсистът обогатява досега усвоената лексика, разширява своя речников запас с много нови думи и изрази, помагащи му да се изразява по-пълноценно на испански във всякакви сфери. Материалът е представен достъпно, уплътнен с множество примери от ежедневното общуване.

Учебникът съдържа 12 урока, които са разделени на секции. В началото на урока са поместени подразделите “Разбиране при четене” и “Разбиране при слушане” , където се представят автентични текстове (журналистически, литературни, интернет и т. н.), както и диалози, чрез които се развиват комуникативните уменията и се разширява речниковия запас. В следващата секция “Език” се затвърждават граматичните форми и структури. Упражненията в тези секции са разработени с цел придобиване на по-голяма увереност при комуникацията на едно доста по-високо ниво, както и преодоляване на психологическата бариера, която понякога разделя курсистите от свободния изказ.
Възможности за креативна изява дават секциите “Кръжок по писане” , където се разработват съчинения по основната тема на урока, като се използват предложените модели на различни писмени форми, и “Говорилня”, където тези теми се обсъждат и дебатират.

Някои от уроците завършват със секция “Испания на живо”, която е културно-познавателна и представя различни материали, доближаващи курсиста до културата, историята и съвременността на Испания и Латинска Америка.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения към всеки урок, които доутвърждават познанията по езика.
Записите на аудио материалите в ІІІ ниво не са адаптирани, а се представят в техния оригинален вид с цел максимално доближаване до реалните езикови ситуации.
След завършване на ІІІ-то ниво по учебника “NUEVO VEN 3” курсистът може да разбира и изразява сложни идеи, както и да се справя без големи затруднения във всякакви ситуации от ежедневието. Познанията, които се получават съответстват на ниво В2 според Европейската езикова рамка.

Образователен център „Имидж“ организира курсове за подготовка за изпит за диплома DELE.
Дипломите по испански като чужд език (DELE) са официални документи, удостоверяващи нивото на владеене на испански език, които Институт Сервантес издава от името на Министерството на образованието и науката на Испания.

Дипломата по испански език A1: удостоверява нивото на владеене на езика, достатъчно за разбирането и адекватното реагиране при всекидневни ситуации, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди.

Дипломата по испански език A2: удостоверява, че кандидатът може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр . елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обркъжение, работа).

Дипломата по испански език B1: удостоверява езиковата компетентност, достатъчна за разбирането и адекватното реагиране при всекидневни ситуации, както и за изразяването на основни желания и нужди.

Дипломата по испански език в2: удостоверява езиковата компетентност, достатъчна за свободно общуване в обичайни ситуации от всекидневния живот, които не изискват специализирано използване на езика.

Дипломата по испански език С1: удостоверява, че нивото на владеене на езика на кандидатът е достатъчно за ясно изразяване както и че борави с богат набор от думи, обичайни за разговорната реч, които не изискват специализирано използване на езика .

Дипломата по испански език С2: удостоверява нивото на владеене на езика, необходимо за свободно общуване в ситуации, които изискват високо ниво на владеене на езика и познания за културните обичаи, намерили езиков израз.

В България изпитите се провеждат само два пъти годишно – през май и ноември.

Изпитни центрове за DELE В БЪЛГАРИЯ са:

– Институт Сервантес-София;
– Нов български университет-София
– IV езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри”, Варна
– Великотърновски университет „Св .Св . Кирил и Методий”.
Записването за изпит DELE става в изпитните центрове, в рамките на работното време на администрацията