Курсове по Немски език Варна

Екипът на Езиков център Имидж предлага атрактивни предложения за професионални курсове по немски език както за най-малките така и за възрастни. Предлагаме езиково обучение на атрактивни цени и с най-добри условия на територията на Варна. Дългогодишният ни опит е развил методология, с която по-лесно да се възприема предавания материал. Професионалистите ни предлагат както качествено обучение по немски език така и преводи на немски и на английски език.

Немски за възрастни
Курсовете по немски език за начинаещи се провеждат по система Menschen и Siher на издателство Hueber.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива немски език А1 и немски език А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива немски език B1 и немски език B2;
– 90/120 учебни часа за ниво немски език  C1 и подготовка за сертификати;

Menschen
Това е система, предназначена за начинаещи. С всеки един от трите учебника курсистите покриват съответно нива А1, А2 и В1 от Общата европейска езикова рамка и се подготвят за стандартните изпити за начално ниво на владеене на езика в Гьоте Институт – Start Deutsch 1 (А1), Start Deutsch 2 (А2) и Zertifikat B1.

Системата включва учебник, учебна тетрадка, CD и DVD-ROM. Съдържанието на уроците в учебника е напълно съобразено с Общата Европейска Езикова Рамка, включени са теми от актуалния живот в Германия, Австрия и Швейцария.

В учебника има 24 кратки урока, които са обхванати в осем модула с по три урока. Всеки урок започва с интересна картинка, която е комбинирана с текст за слушане и представлява въвеждане в темата. Следват новите изрази и структури, както и ясно подредени граматични правила.

В приложението към учебника са включени упражнения, които дават възможност за истинска комуникация и предлагат автентични поводи за разговор и писане. Накрая има мини проект, който е свързан с темата на урока и е още едно предизвикателство за обучаемите. След всеки модул има допълнителни страници – “Modul-Plus-Seiten”, те предлагат допълнителна информация, с която още веднъж се затвърждава учебният материал.

Учебната тетрадка е подходяща както за самостоятелни упражнения, така и за работа в час. В нея са включени разнообразни задачи, които тренират всички умения на обучаемите – говорене, слушане, писане и четене. Предвидена е секция за произношение, коeто курсистите могат да упражняват и у дома, благодарение на диска, приложен в тетрадката.

Тестът в края на урока се състои от три категории – думи, структури и комуникация и дава възможност на обучаемите да проследят своите резултати. След всеки модул е предвиден преговор, който включва упражнения с лексиката и граматиката, усвоени до този момент.

Siher
Тази учебна система е специално предназначена за напреднали и премахва границите на разбирането, изразяването и цялостната езикова реализация. Това е правилният избор и за онези от Вас, които търсят професионално развитие в немскоговорящите държави или в чуждестранни фирми в България. С всеки един от учебниците B1+, B2, C1 курсистите покриват съответните нива от Общата европейска езикова рамка и се подготвят за всички изпити на тези нива. Съдържанието на уроците в учебника обхваща теми от актуалното ежедневие, образование, професионален живот, както и регионалните особености на Германия, Австрия и Швейцария. Разглеждат се текстове, отразяващи модерните медии: статии във вестници, блогове, проспекти, дискусии и др. Всеки урок съдържа следните компоненти: въвеждане в темата чрез интересна снимка, текст за слушане, текст за четене, упражнения за говорене, писане, лексика, както и страница, обобщаваща граматическите структури и правила. Рубриката “Sehen und hören” включва кратки филми и фоторепортажи, които разнообразяват курсистите и им дават възможност да се докоснат до автентичността на езика и културата. Учебната тетрадка е подходяща както за самостоятелна работа, така и за работа в час. Задачите в нея тренират всички умения на обучаемите. Предвидена е секция за произношение, което курсистите могат да упражняват у дома, благодарение на диска, приложен към тетрадката. Тестът в края на всеки урок позволява на курсистите да проследят своите резултати. Системата разполага с интерактивен учебник за бяла дъска и мултимедиен проектор. Това дава възможност за многообразни интерактивни упражнения.

Немски за медици
Езикова школа Имидж предлага обучение по немски език на студенти по медицина на които им предстои заминаване в Германия /за специализация или работа/, както и на практикуващи медицински сестри и лекари, които желаят да заминат на работа в Германия.

За да имате легитимен международен сертификат с който можете да работите в Германия, това което е необходимо да направите е да се явите на изпит в Гьоте Институт за ниво B1 или B2, за което ние подготвяме. За курсисти, които имат познания е задължително попълването на входящ тест. За тези които нямат познания по езика се стартира с обучение за ниво А1.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива А1 и А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива B1 и B2;
– 90/120 учебни часа за ниво C1 и подготовка за сертификати;

Подготовка за сертификати немски
За тези от вас, които вече имат определени познания по немски език, предлагаме подготовка за езикови сертификати по немски език съобразно вашето езиково ниво, възраст и цели:

Fit in Deutsch 2 – стандартизиран изпит за изучаващите немски език на възраст 12 – 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

Zertifikat Deutsch – доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява справяне във всички важни ежедневни ситуации. Ниво В2 по Общата европейска езикова рамка.

Goethe-Zertifikat B2 и Goethe-Zertifikat С1 (ZMP) – удостоверяват много добри познания по книжовен немски език съответно на ниво В2 и С1 по Общата европейска езикова рамка.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) – удостоверява познания по немски език на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка и освобождава от езиков изпит в немските университети.Test DaF и DSH – изпити по немски език на ниво В2 – С2 за кандидастване за университети в Германия.

Обучението се провежда по съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber. Всяка от тях е предназначена за подготовка за съответния сертификат и е съобразена с най-новите стандарти във формата на изпита. Учебното съдържание подготвя изцяло курсистите за различните изпитни компоненти на базата на съвременна и ефикасна методика на обучение.