Курсове по Немски език Варна

Екипът на Езиков център Имидж предлага атрактивни предложения за професионални курсове по немски език както за най-малките така и за възрастни. Предлагаме езиково обучение на атрактивни цени и с най-добри условия на територията на Варна. Дългогодишният ни опит е развил методология, с която по-лесно да се възприема предавания материал. Професионалистите ни предлагат както качествено обучение по немски език така и преводи на немски и на английски език.

Немски за възрастни
Курсовете по немски език за начинаещи се провеждат по система Themen Aktuell на издателство Hueber.
Обучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива немски език А1 и немски език А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива немски език B1 и немски език B2;
– 90/120 учебни часа за ниво немски език  C1 и подготовка за сертификати;

Themen Aktuell предлага нови изображения и снимки в един съвременен план. Много от съдържанията на текстовете и упражненията са осъвременени и приспособени контекстово към днешният ден. Целите на системата са:
Themen Aktuell 1 извежда до ниво А1 според Езиковата рамка на Съвета на Европа. Themen Aktuell 2 извежда до ниво А2, а Themen Aktuell Zertifikatsband до ниво В1(ZD). Всяка част на учебната система съдържа учебник, работна тетрадка и CD.
-Gebrauch des Artikels
-Konjugation der Verben
-Rektion der Verben
-Reflexive Verben
-Perfekt Präteritum
-Der Kasus – Nominativ
-Akkusativ
-Dativ
-Genetiv
-Possessivpronomen
-Modal verben
-Konjunktionen
-Präsens

Em Neu Mittelstufe
Предпочитана учебна система за средно ниво на владеене на немски език. Тя преговаря и затвърждава учебния материал от ниво В1 и извежда до ниво В2. Подходяща за възрастни, покрили успешно изискванията на основното ниво. Подготвя успешно за следните изпити: сертификати на Гьоте Институт – telc Deutsch B2 и С1, Österreichishe Spachdiplome.
Системата е разделена на тематично структурирани урочни единици, упражняващи четене, слушане, писане, говорене, лексика, граматика, правилно произношение и интонация. Основна цел на курса:
-общуване на немски език в професионалната среда
-успешна писмена и устна комуникация
-развиване на умения за водене на бизнес разговори и бизнес – кореспонденция на немски език
-запознаване с основните сфери на политическия и обществен живот в някои немско-езични страни.

Немски за медици
Езикова школа „Имидж“ предлага обучение по немски език на студенти по медицина на които им предстои заминаване в Германия /за специализация или работа/, както и на практикуващи медицински сестри и лекари, които желаят да заминат на работа в Германия.

За да имате легитимен международен сертификат с който можете да работите в Германия, това което е необходимо да направите е да се явите на изпит в Гьоте Институт за ниво B1 или B2, за което ние подготвяме. За курсисти, които имат познания е задължително попълването на входящ тест. За тези които нямат познания по езика се стартира с обучение за ниво А1.

Препоръчителния брой часове за покриване на пълно ниво e:
– 60/90 учебни часа за нива А1 и А2;
– 60/90/120 учебни часа за нива B1 и B2;
– 90/120 учебни часа за ниво C1 и подготовка за сертификати;

Подготовка за сертификати немски
За тези от вас, които вече имат определени познания по немски език, предлагаме подготовка за езикови сертификати по немски език съобразно вашето езиково ниво, възраст и цели:

Fit in Deutsch 2 – стандартизиран изпит за изучаващите немски език на възраст 12 – 15 години. Дипломата доказва успешно завършено обучение на ниво А2 по Общата европейска езикова рамка.

Zertifikat Deutsch – доказва владеенето на разговорен немски език със солидни основни познания, което позволява справяне във всички важни ежедневни ситуации. Ниво В2 по Общата европейска езикова рамка.

Goethe-Zertifikat B2 и Goethe-Zertifikat С1 (ZMP) – удостоверяват много добри познания по книжовен немски език съответно на ниво В2 и С1 по Общата европейска езикова рамка.

Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) – удостоверява познания по немски език на ниво С2 от Общата европейска езикова рамка и освобождава от езиков изпит в немските университети.Test DaF и DSH – изпити по немски език на ниво В2 – С2 за кандидастване за университети в Германия.

Обучението се провежда по съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber. Всяка от тях е предназначена за подготовка за съответния сертификат и е съобразена с най-новите стандарти във формата на изпита. Учебното съдържание подготвя изцяло курсистите за различните изпитни компоненти на базата на съвременна и ефикасна методика на обучение.