Курсове по Френски език Варна

При нас ще откриете атрактивни предложения за професионални курсове по френски език на най-изгодни цени и с най-добри условия на територията на Варна. Нашият дългогодишен опит и екип от професионални учители и преводачи са ни утвърдили като лидер в преводите и курсовете по френски и английски език.

Курсовете по френски език в езикова школа Имидж се провеждат по следните системи:
– система Campus;
– система Echo;
– система Panorama;

Oбучението се провежда в модули от по 30 учебни часа – това се равнява на 10 посещения по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или 60 учебни часа – 20 посещения по 2 астрономически часа. Препоръчителния брой часове за по-горни нива е поне 90 учебни часа. Посещенията за групи са по 2 или 3 пъти седмично, а при индивидуалното обучение честотата и продължителността на занятията се определят от курсиста. На клиентите се предоставят безплатни учебници и учебни тетрадки под формата на ксерокопия, както и удостоверение за завършен езиков курс след полагане на изходящ тест.
Предлагаме индивидуално и групово обучение. Клиентите,които имат познания по езика попълват входящ тест за определяне на нивото.

Подготовка за сертификати по френски език
За тези от вас, които вече имат определени познания по френски език езикова школа Имидж предлага подготовка за сертификати DELF Junior,DELF, DALF, TEF, TCF.

DELF и DALF са официални дипломи, издавани от френското Министерство на Образованието за удостоверяване на уменията по френски език на чуждестранни кандидати. DELF и DALF се състоят от 6 независими дипломи, съответстващи на шестте нива според Европейската езикова рамка.

DELF Junior – стандартизиран изпит за ученици на възраст над 9 год., тестващ и четирите комуникативни умения (слушане, говорене, четене, писане) на съответното ниво от Общата европейска езикова рамка – френски език А1, френски език  А2, френски език В1, френски език В2.

Шестте дипломи, които съставляват DELF и DALF са напълно независими, така че кандидатът може да се запише направо за изпита по свой избор, в зависимост от нивото си. На всяко ниво се оценяват четири типа умения: разбиране на устна реч и изразяване на устна реч, разбиране на писмена реч и изразяване на писмена реч.
Изпитните сесии са два пъти годишно – през януари и през юни.

TCF е тест, признат в целия свят и който удостоверява нивото на владеене на езика от кандидата.TCF-RI удостоверява, че кандидатът притежава умения, отнасящи се до международните отношения и до Европа. Към този тест проявяват интерес най-вече държавните служители.

Обучението се провежда по съвременни и ефикасни учебни системи и пособия на френското издателство CLE International. Всяка от тях е предназначена за подготовка за съответния сертификат и е съобразена със стандартите във формата на изпита. Учебната програма подготвя изцяло курсистите за различните изпитни компоненти на базата на съвременна и ефикасна методика и целесъобразно учебно съдържание. Обърнато е внимание и на уменията за самоподготовка, както и на полезни изпитни техники.