Езиковикурсове Немскиезикзадеца

Информация за курса

  • Език Немски
  • Ниво на умения Ниво A1
  • Вид Индивидуално/Група
  • Брой ученици 1/5
  • Продължителност 30 часа
  • Тестове 2
  • Сертификат Да

Немски език за деца 5-8 клас

Езикова школа Имидж 79 предлага обучение за ученици от 5 до 8 клас. Курсовете ни по немски език за възрастова група 5 – 8 клас са подходящи както за юноши, вече изучавали езика, така и за такива, които за пръв път започват да го изучават системно. Обучението цели да изгради и затвърди стабилна основа от езикови умения и да създаде мотивация за тяхното надграждане – не само в по-горните нива на подготовка, а и извън учебния процес.

В зависимост от входящото езиково ниво на курсистите, обучението обхваща общо пет нива, които покриват ниво на владеене на езика А1 – С1 по Общата европейска езикова рамка. Всеки от етапите на обучение подготвя курсистите за изпит за международно признат сертификат по немски език.

Прилаганата от нас методика развива творческото и аналитично мислене и провокира курсистите да комуникират свободно. Използват се съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber – Beste Freunde (А1 – В1) и  Mit uns (В1 – С1). Те развиват и четирите комуникативни умения – слушане, говорене,
четене, писане, и целят да подготвят курсистите за ефективно прилагане на езиковите познания в реалния живот.

Учебното съдържание обхваща съвременни и интересни теми, които вълнуват юношите в тази възраст, а текстовете за четене и слушане ги запознават с „живия” език. Уроците са ясно структурирани, което улеснява усвояването на учебния материал. Включени са разнообразни упражнения за работа по двойки и в група, както и допълнителни интерактивни занимания, аудио-визуални помощни средства, упражнения за произношение и дискусии. Новият лексикален и граматически материал се упражнява и затвърждава в реалистичен контекст, свързан с разнообразни житейски ситуации. Още от първите уроци курсистите започват да комуникират активно и могат да прилагат усвоените познания на практика.

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 5 до 8 клас по немски език за летните месеци – юни, юли и август.

За учениците от 5 до 8 клас обучението е по система Beste Freunde и Mit uns.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
– Начало на курса 22.07.2024 /следващите дати за НАЧАЛО са 29.07, 05.08, 12.08, 19.08/

от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.

За тези от вас, които предпочитат обучението да е според Вашите нужди и темпо предлагаме индивидуални уроци по немски език. Индивидуалното обучение носи и своите предимства.

За кого е подходящо?

  • За хора, които не могат или не искат да посещават учебни занятия с фиксиран график. Препоръчително е за онези, които изпитват затруднения да работят дори в малка група и предпочитат цялото внимание на преподавателя върху себе си.
  • Следва изцяло темпото, желанията и възможностите на курсистите. Дните и часовете за посещения са в удобното за курсиста време, могат да се фиксират или променят седмица за седмица.
  • Може да върви по учебна система по която сте работили или по специално подготвени от нас материали, отговарящи на персоналните нужди на курсиста, например, ако има нужда от преговор. Тук вниманието ни е фокусирано върху конкретните цели, които ученикът иска да постигне и върху темпото, с което работи.

Преподаватели: г-жа Касабова; г-жа Илиева

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 5 до 8 клас по немски език за летните месеци – юни, юли и август.

За учениците от 5 до 8 клас обучението е по система Beste Freunde и Mit uns.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:

– Начало на курса 29.06.2024 /следващите дати за НАЧАЛО са 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08/

от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат събота и неделя, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.

Преподаватели: г-жа Илиева; г-жа Касабова

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177