Курс по Photoshop

Информация за курса

  • КурсPhotoshop
  • Ниво на умения 
  • Вид Индивидуално
  • Брой ученици1
  • Продължителност20 часа
  • Тестове –
  • Сертификат Да

Курс по Photoshop

Център за професионално обучение Имидж  лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение по Photoshop, като част от професия Оператор на компютър. Обучението завършва с полагане на изпит по теория и практика и се удостоверява с лицензиран сертификат от Министерство на Образованието и науката.

Adobe Photoshop (наричана разговорно просто Photoshop), е професионална комерсиална програма за обработка на растерна графика от американската софтуерна компания Adobe Systems. Photoshop позволява интерактивна редакция на сканирани и цифрово заснети графични материали в реално време чрез набор от инструменти. В съвременната си форма програмата поддържа над 20 графични файлови формата и интерфейсът ѝ е преведен на дузина езика. Има собствен файлов формат — .PSD (съкращение на PhotoShop Document), който запазва всички атрибути, използвани по време на работа (например различните видове слоеве (Layers) и маски (Masks), и история на промените (History)).

Photoshop е една от първите, а и досега остава водеща програма за редакция на дигитални (цифрови) изображения. Нейното име е станало нарицателно, примерно: „Какво се чудиш на тази снимка — фотошопната е!“. Тоест, често се получава, че това, което се вижда, не е истинска фотография, а е резултат на майсторски компютърен ретуш (retouch) и даже графичен монтаж. Културата на дигиталните художници води до появата на термини като цифрова фотоманипулация (photomanipulation) и дигитално рисуване (digital painting) и цифрово акрилоподобно рисуване (airbrushing).

Photoshop е програма за визуална обработка на снимки и картини, за създаване на графики, скици, карти и други изображения. Тази програма се използва предимно за обработка и създаване на висококачествени изображения с висока резолюция, обикновено посредством слепване на много лукоподобни дигитални слоеве. Photoshop служи с тонални и цветни инструменти за обработка и работи с модели за цвят, които описват цветове числово (както повечето програми от тази категория). Има различни методи на описване на цветовете числово.

Обучението по Photoshop е базирано на множество практически упражнения и задания. Курсът се провежда в удобно за Вас време. Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или съботно неделна. Курсът на
обучение се предлага във вариант индивидуално или групово.

Разгледайте и курс по CorelDraw

Учебна програма

ПРОГРАМА 20 УЧЕБНИ ЧАСА PHOTOSHOP:
• Запознаване с работната област
• Стартиране на Adobe Photoshop и отваряне на файлове
• Ползване на инструментите в работната област
• Въвеждане на стойности
• Разглеждане на изображения
• Работа с палитри
• Ползване на контексно-чуствителни менюта
• Основни фото корекции
• Стратегия на ретуширане
• Разделителна способност и размер на изображението
• Изправяне и изрязване на изображение
• Коригиране на тоналния диапазон
• Премахване на нежелано цветово тониране
• Заместване на цветове в изображението
• Коригиране на светлинността с инструмента Dodge (Просветляване)
• Корегиране на наситеността с инструмента Sponge
• Съхраняване на изображенията за четирицветен печат
• Работа със селекции
• Създаване на селекции
• Преместване съдържанието на селекция
• Селектиране с инструмента Magic Wand
• Селектиране с инструмент Lasso
• Геометрично преобразуване на селекция
• Селектиране с инструмента Magnetic Lasso
• Комбиниране на инструмента за селекция
• Изрязване на изображения и изтриване в селекция
• Основи на слоевете
• Пренареждане на слоеве
• Редактиране на текст
• Сплескване и съхраняване на файлове
• Създаване на набор слоеве и добавяне на слой
• Ретуширане и поправка на изображения
• Поправяне на области с инструмента Clone Stamp
• Ползване на инструмента Pattern Stamp
• Ползване на инструментите Healing Brush и Patch
• Ретуширане в отделен слой
• Рисуване и редактиране
• Дефиниране на потребителско работно пространство
• Смесване на изобрабенияе с фона
• Изменение на изображението с „исторически средства“
• Получаване на максимума от четките
• Ползване на Pattern Maker за създаване на рамка на картина

ПРОГРАМА 30 УЧЕБНИ ЧАСА PHOTOSHOP:
• Запознаване с работната област
• Стартиране на Adobe Photoshop и отваряне на файлове
• Ползване на инструментите в работната област
• Въвеждане на стойности
• Разглеждане на изображения
• Работа с палитри
• Ползване на контексно-чуствителни менюта
• Основни фотокорекции
• Стратегия на ретуширане
• Разделителна способност и размер на изображението
• Изправяне и изрязване на изображение
• Коригиране на тоналния диапазон
• Премахване на нежелано цветово тониране
• Заместване на цветове в изображението
• Коригиране на светлинността с инструмента Dodge
(Просветляване)
• Корегиране на наситеността с инструмента Sponge
• Съхраняване на изображенията за четирицветен печат
• Работа със селекции
• Създаване на селекции
• Преместване съдържанието на селекция
• Селектиране с инструмента Magic Wand
• Селектиране с инструмент Lasso
• Геометрично преобразуване на селекция
• Селектиране с инструмента Magnetic Lasso
• Комбиниране на инструмента за селекция
• Изрязване на изображения и изтриване в селекция
• Основи на слоевете
• Пренареждане на слоеве
• Редактиране на текст
• Сплескване и съхраняване на файлове
• Създаване на набор слоеве и добавяне на слой
• Ретуширане и поправка на изображения
• Поправяне на области с инструмента Clone Stamp
• Ползване на инструмента Pattern Stamp
• Ползване на инструментите Healing Brush и Patch
• Ретуширане в отделен слой
• Рисуване и редактиране
• Дефиниране на потребителско работно пространство
• Смесване на изобрабенияе с фона
• Изменение на изображението с „исторически средствa“
• Получаване на максимума от четките
• Ползване на Pattern Maker за създаване на рамка на
картина
• Векторни маски, пътечки и фигури
• За растерните изображения и векторната графика
• Създаване на фон за постера
• Работа с текст
• Работа с потребителски фигури
• Усъвършенствани техники за слоеве
• Създаване наз пътечка за изрязване на слоя
• Създаване на корекционен слой
• Създаване на „отсичащ“ градиентен слой
• Импортиране на слой от друг файл
• Прилагане на столове за слоеве
• Дублиране и изрязване на слой
• „Втечняване“ на слой
• Създаване на слой за периферна рамка
• Сплескване на изображение със слоеве
• Създаване на специални ефекти
• Анализиране на многостъпкова задача
• Монтаж на четири изображения
• Ръчно оцветяване на селекция в слой
• Промяна на цветовия баланс
• Прилагане на филтри