s pi

Информация за курса

  • Курс Касиер
  • Ниво на умения Ниво 1
  • Вид Група
  • Брой ученици 2
  • Продължителност 30 часа
  • Тестове 2
  • Сертификат Да

Курс за Касиер

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение курс валутен касиер, като част от професия Касиер код 345060.

Програма за обучение за професия валутен касиер: 

1. Отчитане обмяната на банкноти и монети в лева и във валута.
1.1. Същност на валутата и видове валути (евро, американски долар, британска лира, швейцарски франк, шведска крона и норвежка крона).
1.2. Защитни елементи в банкнотите – холограмна лента, осигурителна нишка, регистър преглед, воден знак и релеф.
1.3. Придобиване на задълбочени познания за дизайна на валутите.
1.4. Валутни курсове: същност, видове курсове и съкратени означения на валутите.
1.5. Технически средства за разпознаване на фалшиви банкноти – детектори и тестери.
1.6. Основни дейности, свързани с отчитането и обмяната на парични средства в лева и валута:
1.6.1. Съставяне на първични счетоводни документи: Приходен касов ордер в лева и във валута и Разходен касов ордер в лева и валута, вносна бележка, преводно нареждане за директен дебит, преводно нареждане за кредитен превод, сьгласие за директен дебит и нареждане разписка.
1.6.2. Касови валутни операции – изкупуване, продажба и арбитраж на чуждестранна валута.
1.6.3. Осчетоводяване на валутни операции.
1.6.4. Нормативната уредба за касова дейност.

Срок на обучение: 36 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Форма на обучение: редовна /присъствена/, задочна – online форма на обучение
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79

– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

Център за професионално обучение Имидж 79 с лиценз № 2013121077 стартира записванията за групи за курс Валутен касиер.

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:

Вариант 1:
– Начало на курса 08.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Вариант 2:
– Начало на курса 15.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично в събота и неделя.

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни на бул.”Мария Луиза” 37, ет.2 /вход от Годзила/ или на 052/ 699 818; 0887/846 864, 0896/ 828 177

Център за професионално обучение Имидж 79 с лиценз № 2013121077 стартира записванията за групи за курс Валутен касиер.

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:

Вариант 1:
– Начало на курса 03.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Вариант 2:
– Начало на курса 10.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично в събота и неделя.

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни на бул.”Мария Луиза” 37, ет.2 /вход от Годзила/ или на 052/ 699 818; 0887/846 864, 0896/ 828 177