Английскиниво

Информация за курса

  • Курс Офис Мениджър
  • Ниво на умения Ниво 1
  • Вид Група
  • Брой ученици 3
  • Продължителност 70 часа
  • Тестове 2
  • Сертификат Да

Курс за Офис Мениджър

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение  за част от професия Офис Мениджър с код 346010

Наименование на професионалното направление и код: – 346 Секретарски и офис дейности
Наименование на професията и код: – 346010 „Офис-мениджър“
Наименование на специалността, код и степен на ПК: – 3460101 Бизнес-администрация, трета ПК

Учебен план за част от професия “Офис- мениджър”

1. Здравословни и безопасни условия на труд.
2. Бизнес планиране и прогнозиране.
3. Маркетинг и маркетингови проучвания.
4. Основи на правото.
5. Фирмен мениджмънт.
6. Финанси на фирмата. Основи на счетоводството.
7. Мениджмънт на човешките ресурси.
8. Държавна администрация- организация и функции.
9. Компютърна грамотност. Делова кореспонденция.
10. Работа с офис техника.
11. Работа с архив.
12. Чужд език – английски.

Срок на обучение: 100  учебни часа.
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79:
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

Център за професионално обучение Имидж 79 с лиценз № 2013121077 стартира записванията за групи за курс Офис мениджър.

– Модул от 30 учебни часа
– Учебни материали включени в цената

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
Вариант 1:
– Начало на курса 03.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Вариант 2:
– Начало на курса 10.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично в събота и неделя

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни на бул.”Мария Луиза” 37, ет.2 /вход от Годзила/ или на 052/ 699 818; 0887/846 864, 0896/ 828 177