Курсов за барман Варна

Информация за курса

  • КурсРесторантьор
  • Ниво на умения Професионално
  • Вид Индивидуално/Група
  • Брой ученици1/3
  • Продължителност100 часа
  • Време на провежданеСъбота-Неделя
  • Сертификат Да

Курс за Ресторантьор

Център за професионално обучение Имидж 79 е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за част от професия Ресторантьор /управител на ресторант/

Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811
Професия Ресторантьор, код 811060
Специалност Кетеринг, код 8110603, степен на професионална квалификация трета степен

Учебен план за част от професия ресторантьор

1. Здравословни и безопасни условия на труд.
2. Хигиена на храненето.
3. Материалознание за хранителните продукти.
4. Микробиология.
5. Технология на кулинарната продукция.
6. Бизнес комуникации.
7. Икономика.
8. Счетоводство на фирмата.
9. Професионална етика.
10. Информационни технологии в туризма.
11. Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечения.
12. Сервиране и барманство.
13. Предприемачество.
14. Основи на туризма.
15. Отчетност и калкулации в ресторантьорството.
16. Организация на обслужването в заведенията за хранене и развлечения.
17. Сомелиерство.

Срок на обучение: 100 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж 79  и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.