administrator v hotelierstvoto

Информация за курса

  • КурсХотелиер
  • Ниво на умения Ниво 1
  • Вид Група
  • Брой ученици3
  • Продължителност100 часа
  • Време на провежданеСъбота-Неделя
  • Сертификат Да

Курс за Хотелиер

Център за професионално обучение Имидж  е лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 и извършва обучение за професия Хотелиер /управител на хотел/, като част от професия Хотелиер 811010

Курс за Хотелиер

Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811
Професия Хотелиер, код 811010
Специалност Организация на дейностите в местата за настаняване, код 8110103, степен на професионална квалификация втора степен

Учебен план за част от Професия Хотелиер

1. Основи на туризма
2. Технология на хотелиерското обслужване
3. Технология на допълнителните дейности в туризма
4. Компютърна грамотност
5. Основи на счетоводството
6. Хигиена на храненето и хранително законодателство
7. Организация и функциониране на преден офис
8. Чужд език
9. Производствена практика

Срок на обучение: 100 учебни часа
Изпит: по теория и практика
Сертификат: Лицензиран сертификат на Министерството на Образованието и Науката с международна валидност

Изисквани документи при записване за  курс за професионално обучение в Имидж 79
– Документ за самоличност /лична карта/
– Копие от документ за  завършено средно или висше образование
– Личен картон по образец / попълва се от нас/
– Две  актуални снимки – за придобиване на степен на професионална квалификация, една снимка – за обучение по  част от професия
– Заявление за участие в курс
– Молба за допускане до изпит
– Медицинско свидетелство, удостоверяващо здравословното състояние на кандидат курсиста
– Договор за обучение  – сключен между Имидж   и обучаемият за съответния курс
– Заплащане на обучението в брой в офиса на фирмата или представяне на вносна бележка за платена такса за обучение по банков път.

Център за професионално обучение Имидж 79 с лиценз № 2013121077 стартира записванията за групи за курс за част от професия Хотелиер.

Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811
Професия Хотелиер, код 811010
Специалност Организация на дейностите в местата за настаняване, код 8110103

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:

Вариант 1:
– Начало на курса 08.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Вариант 2:
– Начало на курса 15.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Посещенията са разпределени по 2 астрономически часа на ден с опция да се взимат и по повече часове на посещение!

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №37, ет.2 /Вход от Годзила/ или на 052/ 699 818; 0887/846 864, 0896/ 828 177

Център за професионално обучение Имидж 79 с лиценз № 2013121077 стартира записванията за групи за курс за част от професия Хотелиер.

Професионално направление Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, код 811
Професия Хотелиер, код 811010
Специалност Организация на дейностите в местата за настаняване, код 8110103

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:

Вариант 1:
– Начало на курса 03.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Вариант 2:
– Начало на курса 10.10.2020
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Посещенията са разпределени по 2 астрономически часа на ден с опция да се взимат и по повече часове на посещение!

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, бул. „Мария Луиза“ №37, ет.2 /Вход от Годзила/ или на 052/ 699 818; 0887/846 864, 0896/ 828 177