Езиковикурсове Рускиезикзадеца
res cdbaabadabbddfb full

Информация за курса

  • Език Руски
  • Ниво на умения Ниво A1
  • Вид Индивидуално/Група
  • Брой ученици 1/5
  • Продължителност 30 часа
  • Тестове 2
  • Сертификат Да

Руски език за деца 1-4 клас

Деца от 1 до 4 клас

Обучението по руски език за деца от 1 до 4 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по учебна  система „Солнышко“ одобрена от МОН.

Тя е основана на комуникативния подход и развива и четирите комуникативни умения – слушане, говорене, четене, писане. В обучението се използват разнообразни зрителни, звукови и двигателни стимули, като новият материал се представя в контекст и игрови ситуации. Така се провокират творческото мислене и емоционалните реакции на децата, което прави усвояването на езика по-ефективно.

Учебното съдържание е съобразено с интересите и нуждите на децата в тази възраст. Новият лексикален и граматически материал е ясно представен и се затвърждава в разнообразни упражнения за самостоятелна работа и работа в група, както и занимания на ролеви и игрови принцип. Езиковите умения се упражняват в реалистичен контекст, обхващащ различни сфери на общуване и ситуации от ежедневието. Учебният материал запознава децата също и с руската култура и реалност. Обърнато е внимание и на правилното произношение, което се затвърждава с помощта на аудио способи. Учебната система отдава предпочитание на психологията на малкия ученик. Развива се в еднаква степен логическото мислене, паметта – зрителна, логическа, асоциативна и механична, и умението на децата да сравняват и анализират.

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 1 до 4 клас по руски език за пролетните месеци – март, април и май.

За учениците от 1 до 4 клас обучението е по система Солнышко.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
– Начало на курса 25.03.2024 /следващите дати за НАЧАЛО са 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 13.05/
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.
Преподаватели: г-жа Костова; 

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 5 до 7 клас по руски език за пролетните месеци – март, април и май.

За учениците от 5 до 7 клас обучението е по система Солнечный круг.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
– Начало на курса 23.03.2024 /следващите дати за НАЧАЛО са 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 04.05/

от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат събота и неделя, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.
Преподаватели: г-жа Костова; г-жа Коева

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177