Езиковикурсове Рускиезикзадеца
res dbbfafceaebfdb full

Информация за курса

  • Език Руски
  • Ниво на умения Ниво A1
  • Вид Индивидуално/Група
  • Брой ученици 1/5
  • Продължителност 30 часа
  • Тестове 2
  • Сертификат Да

Руски език за деца 5-7 клас

Курсовете ни по руски език за възрастова група 5 – 7 клас са подходящи както за юноши, вече изучавали езика, така и за такива, които за пръв път започват да го изучават засилено и системно.

Обучението по руски език за деца от 5 до 7 клас в образователен център „Имидж 79“ се извършва по учебна система „Солнечный круг „, разработена за прогимназиалните класове и съобразена с критериите на Общата европейска езикова рамка. Тя е с комуникативно-функционална насоченост и развива и четирите комуникативни умения – слушане, говорене, четене, писане, като подготвя курсистите за ефективно прилагане на езиковите познания в реалния живот.

Учебното съдържание е ясно представено и съобразено с интересите на юношите в тази възраст. Всеки урок е разпределен на няколко модула, развиващи и затвърждаващи различните езикови умения. Новият материал се въвежда постепенно и се осъществява плавен преход между стари и нови знания, като се осигурява циклично повторение на новата лексика и граматичните структури, което води до трайното им овладяване. Лексикалните и граматически познания се отработват в разнообразни упражнения за самостоятелна работа и работа в група, комуникативни упражнения в реалистичен контекст, ролеви игри, работа върху автентични текстове. Създава се комуникативна среда по време на учебния процес, в резултат на което всички ученици участват активно. Аудио материалите към системата усъвършенстват правилното произношение и интонация. Учебникът съдържа препратки към друг учебни предмети, както и раздели, свързани с руската култура, което допълнително обогатява познанията на курсистите. Забавни анекдоти на различни теми внасят разнообразие в часовете, а комиксите, включени в уроците, имат за цел да помогнат на учениците да съставят кратки разкази и истории с опора върху картинки. След всеки обобщителен урок следва изработване и представяне на проект, където учениците на практика демонстрират своите комуникативни знания и умения по изучената тема.

Изпълнението и представянето на проектите развива умението на курсистите да работят в екип, да систематизират усвоените знания, стимулира ги да търсят, намират и представят по най-интересен начин обобщената от тях информация

Образователен център Имидж 79 стартиразаписванията за групи за деца от 1 до 4 клас по руски език за есенните месеци – септември, октомври и ноември.

За учениците от 1 до 4 клас обучението е по система Солнышко.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
– Начало на курса 20.11.2023 /следващите дати за НАЧАЛО са 27.11, 04.12, 11.12, 18.12, 08.01, 15.01/
от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.
Преподаватели: г-жа Костова; г-жа Коева

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на  0887/846 864, 0896/ 828 177

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 5 до 7 клас по руски език за есенните месеци – септември, октомври и ноември.

За учениците от 5 до 7 клас обучението е по система Солнечный круг.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
– Начало на курса 26.08.2023 /следващите дати за НАЧАЛО са 02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09, 07.10/

от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат събота и неделя, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.
Преподаватели: г-жа Костова; г-жа Коева

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул“Екзарх Йосиф“  №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177