Езиковикурсове Английскиезик

Английски език - Тест за определяне на входно ниво (Beginner)

Английски език - Тест за определяне на входно ниво (Beginner)
1. Ex.1. Put the verbs in the brackets in the correct verb form.
напишете двете липсващи думи една до друга със запетая между тях
напишете двете липсващи думи една до друга със запетая между тях
напишете двете липсващи думи една до друга със запетая между тях
напишете двете липсващи думи една до друга със запетая между тях
напишете двете липсващи думи една до друга със запетая между тях
напишете двете липсващи думи една до друга със запетая между тях
GDPR, ЗЗЛД и условия за проверяване на тестовете. *
reCAPTCHA