Уроци по математика Варна
УроципоматематикакласВарна

Информация за курса

 • ПредметМатематика
 • Ниво на умения 
 • Вид Индивидуално/Група
 • Брой ученици 1/5
 • Продължителност 30 часа
 • Тестове 
 • Сертификат 

Уроци по математика 7 клас

  Образователен център Имидж 79 провежда индивидуално и групово обучение по математика за ученици от седми клас, на които им предстои явяване на Национално външно оценяване и кандидатстване в ЕГ, професионални и профилирани училища. Обучението е в малки групи, с оглед индивидуален подход към всеки ученик.

  Курсовете по математика за 7 клас включват първоначален преговор, запълване на пропуските и пълно усвояване на материала, включен в изпитния конспект на МОМН. Имат за цел пълна подготовка на седмокласниците за изпита за НВО и конкурсния изпит за прием в ЕГ, професионални и профилирани училища. Груповите обучения се провеждат по график (сутрешни и следобедни групи), в рамките на три учебни часа на посещение.

  Освен групово, Образователен център Имидж 79 предлага и индивидуално обучение при договорено време на провеждане и интензивност. Обучението е изцяло съобразено с Държавните образователни изисквания на МОМН и формата на конкурсния изпит. Набляга се на работа с тестове и тестови карти. Специално внимание се отделя и на задачите от PISA- новост за изпитния формат.

  Богатия опит и високата квалификация на преподавателите ни, утвърдената методика за подготовка, както и взискателната работа в спокойна и приятна обстановка са гаранция за постигане на желаните резултати!

  Какво трябва да знаете за приемния изпит, който Ви предстои през месец май

  Приемният изпит е писмен. Равнището на компетентностите на седмокласниците се проверява чрез тест в два модула с време за работа:
  -по модула за национално външно оценяване /НВО/ – 60 минути.
  -по допълнителния модул – 90 минути.
  Модулът за национално външно оценяване съдържа:
  20 задачи-16 задачи, кото са структурирани с четири възможности за отговор , от които само един е правилен.
  -4 задачи със свободен отговор /кратък числов, символен или словесен/ . Максимален брой точки: 65.

  Допълнителният модул се състои от 4 задачи с отворен отговор, от които:
  -2 задачи с кратък отговор по формата на PISA – от учениците се изисква да напишат кратки свободни отговори/числови, символни или словесни/, без да привеждат своето решение.
  -2 задачи с разширен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират изпълнението на определена дидактическа задача с аналитико – синтетичен характер. Максимален брой точки: 35.
  Общ брой точки по двата модула – 100

  Оценката от приемния изпит се формира въз основа на резултатите от двата модула, взети заедно. Системата от задачи по математика в модула за национално външно оценяване се определят от задължителното учебно съсържание, включено в учебните програми за седми клас, като се прилагат знанията и уменията, придобити в обучението до 7 клас включително. Всяка една задача се оценява с определен брой точки. Задачите от втория модул измерват знанията и уменията на учениците по математика до седми клас включително. Освен съдържанието, включено в първи модул този модул изисква умения и знания.