Езиковикурсове Немскиезикзадеца
fDzhWhSL

Информация за курса

  • Език Немски
  • Ниво на умения Ниво A1
  • Вид Индивидуално/Група
  • Брой ученици 1/5
  • Продължителност 30 часа
  • Тестове 2
  • Сертификат Да

Немски език за деца 5-8 клас

Езикова школа „Имидж 79“ Еоод предлага обучение за ученици от 5 до 8 клас. Курсовете ни по немски език за възрастова група 5 – 8 клас са подходящи както за юноши, вече изучавали езика, така и за такива, които за пръв път започват да го изучават системно. Обучението цели да изгради и затвърди стабилна основа от езикови умения и да създаде мотивация за тяхното надграждане – не само в по-горните нива на подготовка, а и извън учебния процес.

В зависимост от входящото езиково ниво на курсистите, обучението обхваща общо пет нива, които покриват ниво на владеене на езика А1 – С1 по Общата европейска езикова рамка. Всеки от етапите на обучение подготвя курсистите за изпит за международно признат сертификат по немски език.

Прилаганата от нас методика развива творческото и аналитично мислене и провокира курсистите да комуникират свободно. Използват се съвременни и ефикасни учебни системи на издателство Hueber – Pingpong Neu (А1 – В1) и Blick (В1 – С1). Те развиват и четирите комуникативни умения – слушане, говорене,
четене, писане, и целят да подготвят курсистите за ефективно прилагане на езиковите познания в реалния живот.

Учебното съдържание обхваща съвременни и интересни теми, които вълнуват юношите в тази възраст, а текстовете за четене и слушане ги запознават с „живия” език. Уроците са ясно структурирани, което улеснява усвояването на учебния материал. Включени са разнообразни упражнения за работа по двойки и в група, както и допълнителни интерактивни занимания, аудио-визуални помощни средства, упражнения за произношение и дискусии. Новият лексикален и граматически материал се упражнява и затвърждава в реалистичен контекст, свързан с разнообразни житейски ситуации. Още от първите уроци курсистите започват да комуникират активно и могат да прилагат усвоените познания на практика.

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 5 до 8 клас по немски език за пролетните месеци – март, април и май.

За учениците от 5 до 8 клас обучението е по система Pingpong Neu и Blick.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:
– Начало на курса 25.03.2024 /следващите дати за НАЧАЛО са 01.04, 08.04, 15.04, 22.04, 29.04, 13.05/

от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат 2 пъти седмично, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.

Преподаватели: г-жа Касабова; г-жа Илиева

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177

Образователен център Имидж 79 стартира записванията за групи за деца от 5 до 8 клас по немски език за пролетните месеци – март, април и май.

За учениците от 5 до 8 клас обучението е по система Pingpong Neu и Blick.

– Модули от 30, 60 или 90 учебни часа по Ваш избор.
– Учебник плюс учебна тетрадка включени в цената
– посещенията са по 2 астрономически часа /3 учебни часа/ или по час и двадесет минути /2 учебни часа/

Датите и часовете за стартиращите групи са следните:

– Начало на курса 23.03.2024 /следващите дати за НАЧАЛО са 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 04.05/

от 10 до 12 /сутрeшна група/ или от 9 до 11
от 12 до 14/обедна група/ или от 11 до 13
от 14 до 16 /следобедна група/ или от 13 до 15
от 16 до 18/следобедна група/ или от 15 до 17

Занятията ще се провеждат събота и неделя, като е необходимо да изберете часови пояс в който Ви е най-удобно да посещавате.

Преподаватели: г-жа Илиева; г-жа Касабова

За записвания, моля посетете ни на място в офиса ни гр. Варна, ул. „Екзарх Йосиф“ №1, ет.1 /Шишкова градинка/ или на 0887/846 864, 0896/ 828 177