boxshot coreldraw  win

Информация за курса

  • КурсCorelDraw
  • Ниво на умения 
  • Вид Индивидуално
  • Брой ученици1
  • Продължителност20 часа
  • ТестовеДа
  • Сертификат Да

Курс по Coreldraw

Център за професионално обучение Имидж  лицензиран от Министерството на образованието и науката с лиценз № 2013121077 извършва обучение по CorelDraw, като част от професия Оператор на компютър. Обучението завършва с полагане на изпит по теория и практика и се удостоверява с лицензиран сертификат от Министерство на образованието и науката.

CorelDRAW е софтуерен пакет за обработка на векторна графика, разработена от канадската корпорация Corel, която е базирана в град Отава, Канада.
Програмата създава и редактира векторни цифрови изображения с илюстративен характер, предназначени за печат, Уеб и други медии. Последната версия на системата, наречена X5 (всъщност версия 15), излиза през януари 2010 г.

Програмата е двумерно-равнинна (2D), защото координатната ѝ система е двуосна, а обектите, размерите и разстоянията се описват с 2 координати за позиция (x,y) и с 2 параметъра за ширина и височина (W, H). CorelDRAW е обектно-ориентирана програма, защото всичко, което създава, разпознава и обработва, са обекти. Тя е векторна и обектно-рисуваща, защото инструментите за рисуване създават обекти, дефинирани с векторна и илюстрационна математика, поради което е особено подходяща за създаване на художествени, учебни и технически илюстрации.

Програмата предлага собствен графичен файлов формат CDR, който запазва всички атрибути, използвани по време на работа, а също така поддържа още 100 графични формата. За зареждане на файловия формат CDR версия 10 и по-стара, може да се използва и програмата Adobe Illustrator.

Обучението по CorelDraw е базирано на множество практически упражнения и задания. Курсът се провежда в удобно за Вас време Формата на обучение може да бъде дневна, вечерна или съботно неделна. Курсът на
обучение се предлага във вариант индивидуално или групово.

Разгледайте и курс по Photoshop

Corel Draw – Учебен план 20 часа
Тема 1 Предназначение на CorelDraw.
Стартиране на Corel Draw.
Екранът на Corel Draw. Ленти с инструменти Toolbox.
Данни за документа.
Създаване на нов документ по шаблони (Templates).
Лентата за свойствата – Property Bar.
Използване на различни изгледи: Full Screen Preview (показ на цял
екран); Sample Wireframe (прост контур); Draft (груб); Normal
(нормален); Enhanced (разширен).
Лента с инструменти Zoom.
Тема 2 Основи на рисуването.
Прави линии.
Криви.
Елипси.
Правоъгълници.
Многоъгълници.
Методи за селектиране.
Действия със селектирани обекти.
Заключване на обект.
Действия с обекти: накланяне, завъртане, промяна на точката, около
която става завъртането. Действия с възли.
Използване на помощна мрежа GRID.
Размерни линии (View→Rulers).
Трасиращи линии Guidelines.
Подравняване на един обект по друг.
Тема 3 Въвеждане на текст
Декоративен текст (художествен текст – ArtisticText).
Обикновен текст (Paragraph Text).
Лента с инструменти Text.
Меню Text.
Промяна на шрифта.
Размер на символите.
Прилагане на ефекти върху текста.
Регулиране на разстоянието между символите, думите и редовете.
Отместване и завъртане на текст.
Тема 4 Контури – инструмента Outline.
Общи сведения за контурите.
Прилагане на контури с предварително зададени характеристики.
Задаване на дебелина на контура.
Задаване на цветове на контурите.
Задаване на стилове на стилове на линии.
Задаване на контури от стрелки.
Редактиране на ъглите на многоъгълниците.
Оформяне краищата на линии и криви.
Тема 5 Инструментът за запълване Fill.
Еднородно запълване (Uniform Fill).
Запълване с шарка (Patten Fill), с двуцветна шарка, с пълноцветна шарка,
с растерни шарки.
Запълване с преливане от цвят в цвят (Fountain Fill).
Текстурно запълване (Texture Fill).
Post Script запълвания.
Копиране на запълвания.
Тема 6 Чертане на криви, обогатени с художествени
ефекти. Инструментът ARTIST MEDIA.
Използване на режими: Preset, Brush, Object Sprayer.
Тема 7 Интерактивните инструменти.
Въведение в интерактивността.
Деформиране на обектите.
Създаване на триизмерен ефект на обектите.
Преливане от един обект към друг.
Интерактивни обвивки. Свободни трансформации.
Интерактивно задаване на сенки.
Тема 8 Обработка на изображения.
Растерни изображения.
Векторни изображения.
Импортиране на изображения.
Оцветяване на черно–бяло изображение.
Трасиране на растерни изображения.
Отрязване на растерни изображения.
Завъртане, накланяне и преоразмеряване на изображенията.
Прилагане на специални ефекти при растерни изображения.
Цветови стилове.
Ехпортиране на изображения.
Тема 9 Оформяне на страницата.
Стилове за оформление на страница.
Размери на страницата.
Задаване на цвят на фона.
Добавяне на отпечатваща се рамка на страницата.
Скриване на очертанията на страницата.
Работа с леви и десни страници.
Уточняване вида на първата страница от документа.
Вмъкване на страници.
Директно преминаване към определена страница.
Тема 10 Отпечатване.
Избор на принтер.
Отпечатване на целия документ или определени страници.
Отпечатване на отделни елементи (векторни и растерни изображения
или текст) от документа. Преглед преди отпечатване – Print Preview

 

ПРОГРАМА 30 УЧЕБНИ ЧАСА CorelDRAW:
• Интерфейсът на CorelDraw
• Отваряне и съхраняване на файлове
• Управление на документи и страници
• Помощни средства за рисуване и измерване
• Мащаби и изгледи
• Основни команди за обекти
• Създаване на базови геометрични фигури
• Рисуване на линия
• Изрязване, комбиниране и преоформяне на
обекти
• Аранжиране на обекти
• Основи на работа с текст
• Свързване на текст с обект
• Средства за правилно писане
• Контурни линии на обектите
• Цветови запълвания
• Светът на цветовете в CorelDraw
• Ефекти на обвивка и изкривяване
• Преливания и контурни ефекти
• Ефекти с лупи и прозрачност
• Създаване на дълбочина със сенки
• Функция PowerClip
• Ефекти за дълбочина и перспектива
• Екструдиране на векторни обекти
• Прилагане на растерни команди
• Функции за печат